Sản phẩm

Theo đuổi nghề của đam mê, Đôi Dép luôn thận trọng và nguyên tắc trong mọi công đoạn để chắt lọc những phần tinh hoa nhất từ Cà phê.
Đôi Dép Espresso

Đôi Dép Espresso

Là dòng cà phê dành riêng cho pha máy, với sự kết hợp tinh tế giữa Robusta “cổ” và Arabica Guatemala cùng Yellow Bourbon Cầu Đất, cho ly Espresso đậm đà bất chấp đặc điểm pha chế.

Đặt hàng