Sản phẩm

Theo đuổi nghề của đam mê, Đôi Dép luôn thận trọng và nguyên tắc trong mọi công đoạn để chắt lọc những phần tinh hoa nhất từ Cà phê.
Đôi Dép Origin

Đôi Dép Origin

(Origin có nghĩa là nguồn gốc, căn nguyên, khá phù hợp với đặc điểm cà phê giống cũ, bên cạnh đó còn có thuật ngữ single origin: ý chỉ loại coffee có thành phần 100% cùng 1 loại cà phê, từ cùng 1 khu vực, không pha trộn  phù hợp đặc tính của sản phẩm)

Là cà phê với 100% thành phần là Robusta giống cổ, cho vị đắng nồng nàn, thỏa mãn những gu cà phê mạnh mẽ.

Đặt hàng