Cà phê

Theo đuổi nghề của đam mê, Đôi Dép luôn thận trọng và nguyên tắc trong mọi công đoạn để chắt lọc những phần tinh hoa nhất từ Cà phê.
SIDAMO ETOPIA

SIDAMO ETOPIA

Cà phê cùng loại

RUBUSTA CỔ

RUBUSTA CỔ

ARABICA CẦU ĐẤT

ARABICA CẦU ĐẤT

YELLOW BOURBON

YELLOW BOURBON

CULI

CULI

ARABICA GUATAMELA

ARABICA GUATAMELA