Cà phê

Theo đuổi nghề của đam mê, Đôi Dép luôn thận trọng và nguyên tắc trong mọi công đoạn để chắt lọc những phần tinh hoa nhất từ Cà phê.
YELLOW BOURBON

YELLOW BOURBON

Cà phê cùng loại

RUBUSTA CỔ

RUBUSTA CỔ

ARABICA CẦU ĐẤT

ARABICA CẦU ĐẤT

CULI

CULI

ARABICA GUATAMELA

ARABICA GUATAMELA

SIDAMO ETOPIA

SIDAMO ETOPIA